Vipper, bryn og ansikt

Vipper, bryn og ansikt

Farge bryn – 20 min – 230 kr

Farge vipper – 20 min – 230 kr

Farge bryn og vipper – 30 min – 400 kr

Form og farge bryn – 30 min – 450 kr

Form og farge bryn og vipper – 40 min – 520 kr

Voks av hake – 20 min – 160 kr

Voks av overleppe – 15 min – 160 kr

Voks av hake og overleppe – 30 min – 330 kr

Voks av hake, overleppe og bryn – 40 min – 430 kr

Voks av hake og overleppe + form og farge av bryn – 50 min – 640 kr

Vipper og bryn